ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบข้าวไก่มณเฑียร เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบข้าวไก่มณเฑียร