คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ จาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ

(15.2)C-200428013020
(15.3)C-200428013029