บมจ.กสิกรไทย บริจาคเงินให้รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
บมจ.กสิกรไทย บริจาคเงินให้รพ.จุฬาฯ