ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ ห้องแยกกันเชื้อโรค ห้องตรวจ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รับมอบ ห้องแยกกันเชื้อโรค ห้องตรวจ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย