ผวจ.สุโขทัย พร้อม เหล่ากาชาดจังหวัด ตั้งโรงครัวประกอบอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อแจกจ่ายประชาชน
เหล่ากาชาดจังหวัด ตั้งโรงครัว แจกจ่ายประชาชน