เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ
เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

Share