อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส นวัตกรรมเครื่องมือตรวจใหม่ ที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล เช่น รพ.จุฬาฯ ตั้งเป้าเพิ่มแล็บเร่งหาผู้ติดเชื้อใหม่เล็งปรับตรวจแบบรวมตัวอย่าง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส นวัตกรรมเครื่องมือตรวจใหม่ ที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล เช่น รพ.จุฬาฯ ตั้งเป้าเพิ่มแล็บเร่งหาผู้ติดเชื้อใหม่เล็งปรับตรวจแบบรวมตัวอย่าง

Share