ภาควิชาศัลยศาสตร์และหน่วยโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ร่วมพัฒนาตู้ความดันลบสำหรับใช้เก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยแบบเคลื่อนที่
มาใช้เก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 กระจายไปตาม รพ. ทั่วประเทศ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ พัฒนาตู้ความดัน ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

Share