บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บริษัท ช.การช่าง สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share