คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดสร้างหุ่นยนต์ ปิ่นโต “Pinto” ผู้ช่วยแพทย์ และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มอบให้ รพ.จุฬาฯ
วิศวฯ จุฬาฯ สร้างหุ่นยนต์ ปิ่นโตสนับสนุนการแพทย์ มอบให้ รพ.จุฬาฯ