โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ชนิดพิเศษ ให้ รพ.สมเด็จฯ สู้โควิด-19
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

Share