โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี จะเปิดดำเนินการ เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ
ซีพี จะเปิดดำเนินการ เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ

Share