คุณศุภกิจ เมฆอำนวยชัย มอบหน้ากากอนามัย เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบหน้ากากอนามัย ให้ รพ.จุฬาฯ