ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค