นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบชุดธารน้ำใจ และหน้ากากอนามัย ส่งมอบให้นายอำเภอ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบชุดธารน้ำใจ และหน้ากากอนามัย