ปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบหน้ากากอนามัยผ้าสเปเซอร์ จาก บริษัท ไทยวาโก้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตฯ
ปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบหน้ากากอนามัยผ้าสเปเซอร์