“หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร” จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี รพ.สมเด็จฯ
จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุน รพ.สมเด็จฯ