กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย
มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย