บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแลคตาซอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ
บริษัท แลคตาซอย มอบนมถั่วเหลือง ให้กับ รพ.จุฬาฯ

(4.2)C-200402008021
(4.3)C-200402030080