นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวกล่อง
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวกล่อง