คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย พร้อมด้วย รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รับมอบหน้ากากอนามัย

(10.2)C-200407014028