นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา กล่าว ขาดแคลนโลหิต จากสถานการณ์โควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา กล่าว ขาดแคลนโลหิต

Share