ร.ต.ท.มนตรี เพชรจรุงพร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัยให้พิสูจน์หลักฐาน จ.ศรีสะเกษ
เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัย