นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย จากกลุ่มบริษัทเอสบีเฟอร์นิเจอร์
นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย