นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงวัยจากเหตุการณ์โควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ