เอไอเอส มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.จุฬาฯ
เอไอเอส มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.จุฬาฯ