งานแสดงศิลปะ สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ งานศิลป์สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย
งานศิลป์สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย