ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์