กลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ดุสิตธานี มอบหน้ากากอนามัย รพ.จุฬาฯ