บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยได้รับความไว้วางใจในการทำประกันภัยโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของ รพ.จุฬาฯ
เมืองไทยประกันชีวิต ทำประกันภัยโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของ รพ.จุฬาฯ