ผช.ผอ.รพ.จุฬาฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ รับมอบข้าวสารตราฉัตรไลท์ จากผู้แทนจากข้าวตราฉัตร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
ข้าวตราฉัตร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์