บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบอาหารแช่แข็ง ให้บุคลกรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ
บุคลกรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

Share