นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม
นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้า

Share