บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด มอบเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ