บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี นำอาหารแช่แข็ง และน้ำดื่มมอบให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ
เจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ