บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “อุ่นใจ อาสา ภารกิจคิดเผื่อ” โดยพนักงานจิตอาสาจัดทำหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.จุฬาฯ
ทำหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.จุฬาฯ