ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เผยข้อมูลการตั้งรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารจงกลนีวัฒนวงศ์ โดยมีเตียงรับดูแลเฉลี่ย 50-60 เตียง และมีห้อง Negative Pressure จำนวน 4 ห้อง
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เผยข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19