จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในโครงการ “เดอะมอลล์ รวมน้ำใจช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย” ให้กับสภากาชาดไทย
จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน