ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1”
3C-190531020006