ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท อ้วยอันโอสถ เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน