ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในโครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ
โครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ