สภากาชาดอเมริกัน ยืนยันเชื้อโคโรนาไม่แพร่ระบาดทางการถ่ายเลือด
สภากาชาดอเมริกัน โคโรนาไม่แพร่ระบาดทางการถ่ายเลือด