นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบหน้าอนามัยชนิดผ้าฝ้ายออร์แกนิค จากมูลนิธิเฮอริเทจ ประเทศไทย
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบหน้าอนามัยชนิดผ้าฝ้ายออร์แกนิค