กิจกรรมประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เพื่อการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย