ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด พื้นที่ชายทะเลที่สวยงาม
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด