ผวจ.สระแก้ว พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท บ้าน 10 หลัง
นายกเหล่ากาชาด ร่วมกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้