นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบรถกระบะโตโยต้าให้แก่ผู้ถูกสลากกาชาดการกุศล ที่ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลแก่ผู้ถูกสลากกาชาด