นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ที่ว่าการปกครอง จ.สิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบหน้ากากอนามัย

C-200323009125