นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้โชคดี ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาด