กิจกรรมประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เพื่อการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ